Reportáž z velikonoční akce

Fotky z akce naleznete zde.

Výstava obrázů Jiřího Kutry s duchovní tématikou

kutra_vystava
Zveme Vás tímto na výstavu obrazů malíře Jiřího Kutry na duchovní motivy, která bud veřejnosti přístupná v kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ulice Husova 37 a to každou dubnovou neděli od 9-12h a od 14-16.30h.

Fotografie některých obrazů naleznete ZDE.

Akci zorganizoval za finanční podpory města Podbořany místní spolek OKAP ve spolupráci s naší církví.

Pozvánka do kostela Božího Spasitele na Velký pátek 2016

velikonoceVážení přátelé, rádi bychom Vás jménem Husova sboru a jménem dobročinného spolku OKAP pozvali na připomínku Velikonoc, která se bude konat na Velký pátek 25.3. v kostele Božího Spasitele v Podbořanech.

Akce začne ve 13 hodin, kdy bude na zahradě nafukovací skluzavka pro děti a kdy také rozděláme ohniště k opékání buřtů a posezení. Skluzavku pro děti z Podbořan dodá Církev československá husitská - lounský vikariát, kterému tímto děkujeme.

V 16 hodin Vás zveme na vernisáž obrazů akademického malíře Jana Kutry. Kromě krásných maleb, jež budou v kostele k vidění i během dubna (o nedělích), bude akci doprovázet Josef Bašta (možná i s dalším doprovodem) a snad bude i něco dobrého k zakousnutí. Malíř Jan Kutra bude na vernisáži přítomen!

V 17 hodin pak začne bohoslužba s hudebním doprovodem a se slavnostním zapálením paškálu na znamení pokání. Letáčky na akci naleznete v příloze.
Všichni lidé dobré vůle jsou srdečně zváni.

Poděkování městu Podbořany a dalším, kteří nám pomáhali

Děkujeme tímto městu Podbořany za finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč poskytnutý z rozpočtu města podle §159 z.č. 500/2004Sb. a 250/2000Sb. Díky příspěvku jsme mohli provést pravidelné vyčištění okapů na kostele Božího Spasitele v Husově ulici v Podbořanech a odvést bioodpad po provedených zahradnických pracech z farní zahrady.

Jako spoluúčast byly práce provedené dobrovolníky, především ze spolku OKAP, kterým tímto také děkujeme a práce naší kostelnice hrazená z příspěvku na veřejně prospěšné práce poskytované Úřadem práce ČR, místní pracoviště Louny. Celkové náklady činily 10.050,- Kč.

V úpravách farní zahrady chceme pokračovat i v roce 2016 ve spolupráci se spolkem OKAP v rámci projektu "Městská zahrada", který byl podpořen nadací VIA z programu MĚSTA Z JINÉHO TĚSTA – ŽIVÉ GRANTY a firma LOGIT. Veškerá pomoc lidí dobré vůle při realizaci našich plánů a záměrů je vítána.

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS