Zveřejnění poskytnuté dotace - poděkování městu Podbořany

Město Podbořany poskytlo Náboženské obci CČSH v Podbořanech v červnu 2016 dotaci ve výši 6.000,- Kč na vyčištění okapů na kostele Božího Spasitele.
Představitelům města vřele děkujeme a vyprošujeme pro ně hojnost Božího požehnání.
Ivo Kraus - zmocněnec diecézní rady

Podbořanské letní slavnosti v kostele

Pozvánka na noc kostelů

Děkujeme všem za návštěvu kostela, fotky z akce zde: http://huspodborany.rajce.idnes.cz/2016_6_noc_kostelu/

Zveme vás tímto do kostela Božího Spasitele v Podbořanech na noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června. Ekumenickou bohoslužbu, která začíná od 17-ti hodin slouží bratr kazatel Ivo Kraus a evangelický farář Tomáš Pavelka. Následovat bude koncert hudebníků pod vedením prof. Bašty. Během programu možnost prohlídky kostela.

P.S.: Zároveň zveme členy a příznivce Husova sboru na výroční shromáždění, které se bude konat před bohoslužbou. Pozvánka a program viz. příloha.

Poděkování městu Podbořany

Děkujeme tímto městu Podbořany za finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč poskytnutý z rozpočtu města podle §159 z.č. 500/2004Sb. a 250/2000Sb. Díky příspěvku jsme mohli provést pravidelné vyčištění okapů na kostele Božího Spasitele v Husově ulici v Podbořanech.

Jako spoluúčast byly práce provedené dobrovolníky, především ze spolku OKAP, kterým tímto také děkujeme a práce naší kostelnice hrazená z příspěvku na veřejně prospěšné práce poskytované Úřadem práce ČR, místní pracoviště Louny. Celkové náklady činily 6.292,- Kč.

V úpravách farní zahrady chceme pokračovat i v roce 2016 ve spolupráci se spolkem OKAP v rámci projektu "Městská zahrada", který byl podpořen nadací VIA z programu MĚSTA Z JINÉHO TĚSTA – ŽIVÉ GRANTY a firma LOGIT. Veškerá pomoc lidí dobré vůle při realizaci našich plánů a záměrů je vítána.

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS