Výuka náboženství

Biblické minilekce kazatele Ivo Krause a studijní materiály pro výuku dětí a křtěnců.

Biblická minilekce 13L - Spasení

Výklad verše z markova evangelia: "Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen." Mk 16:16

Biblická minilekce 13L - Spasení from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 12L - Spiknutí

Výklad veršů z 2. knihy Samuelovy: "Abšalóm poslal do všech izraelských kmenů zvědy s rozkazem: „Jakmile uslyšíte polnici, provolejte: Abšalóm se stal v Chebrónu králem!“ S Abšalómem šlo z Jeruzaléma dvě stě mužů. Byli pozváni, šli bezelstně, nic netušili. Abšalóm též poslal pro Achítofela Gíloského, rádce Davidova, do jeho města Gíla, zatímco připravoval obětní hody. Spiknutí nabývalo síly a s Abšalómem šlo stále více lidu." 2Sam 15:10-12

Biblická minilekce 11L - Zrádnost krásy

Výklad veršů z 2. knihy Samuelovy: "V celém Izraeli nebyl nikdo pro svou krásu tak vyhlášený jako Abšalóm. Od hlavy k patě nebylo na něm poskvrny. Když si dával ostříhat hlavu – dával se stříhat koncem každého roku, poněvadž ho vlasy tížily tak, že se stříhat musel, váha vlasů z jeho hlavy byla dvě stě šekelů královské váhy." 2Sam 14:25-26

Biblická minilekce 10L - Vládní nařízení císaře Augusta

Výklad veršů z lukášova evangelia: "Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius." Lk 2:1-2

Biblická minilekce 10L - Vládní nařízení císaře Augusta from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka náboženství