Výuka náboženství

Biblické minilekce kazatele Ivo Krause a studijní materiály pro výuku dětí a křtěnců.

Biblická minilekce 10L - Vládní nařízení císaře Augusta

Výklad veršů z lukášova evangelia: "Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius." Lk 2:1-2

Biblická minilekce 10L - Vládní nařízení císaře Augusta from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 9L - Neřesti

Biblická minilekce zamýšlející se nad NEŘESTMI. Obsahuje stručný výklad veršů z list sv. apoštola Pavla Galaťanům: "Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím." (Gal 5:19-21)

Biblická minilekce 9L - Neřesti from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 8L - Neodpuštění

Biblická minilekce zamýšlející se nad tématem "Neopuštění". Obsahuje stručný výklad verše z 2. Knihy Samuelovy: "Abšalóm už nepromluvil s Amnónem ani v dobrém ani ve zlém. Abšalóm totiž Amnóna nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Támaru.“ (2Sam 13:22)

Biblická minilekce 8L - Neodpuštění from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 7L - Boží odměna

Biblická minilekce zamýšlející se nad Boží odměnou. Obsahuje stručný výklad veršů z knihy Genesis: Vy samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil. Ale váš otec mě obelstil, desetkrát změnil mou mzdu. Bůh mu však nedovolil, aby mi provedl něco zlého.“ (Gen 31:6-7)

Biblická minilekce 7L - Boží odměna from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka náboženství