Výuka náboženství

Biblické minilekce kazatele Ivo Krause a studijní materiály pro výuku dětí a křtěnců.

Biblická minilekce 6L - Smysl práce

Biblická minilekce zamýšlející se nad smyslem práce. Obsahuje stručný výklad verše z knihy Kazatel: O tom všem jsem uvažoval a ve všem tom jsem zjistil, že spravedliví a moudří i jejich práce jsou v ruce Boží. Člověk neví, co milovat ani co nenávidět, cíl všeho je před ním.“ (Kz 9:1)

Biblická minilekce 6L - Smysl práce from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 5L - Chtíč

Stručný výklad verše z 2. knihy Samuelovy: Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu.“ (2Kor 11:13)

Biblická minilekce 5L - Chtíč from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 4L - Falešní apoštolové

Stručný výklad verše z 2. listu svatého apoštola Pavla do Korintu: "Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.“ (2Kor 11:13) Dovětek: Jedinnou pravou církví je myšlena neviditelná církev všech věřících bez ohledu na tom, do jaké lidské organizované církve se hlásí.

Biblická minilekce 4L - Falešní apoštolové from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 3L - Mnohoženství

Stručný výklad verše z knihy Genesis: "Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba: „Dej mi syny! Nedáš-li, umřu.“ (Gen 30:1)

Biblická minilekce 3L - Mnohoženství from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka náboženství