Biblická minilekce 4L - Falešní apoštolové

Stručný výklad verše z 2. listu svatého apoštola Pavla do Korintu: "Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.“ (2Kor 11:13) Dovětek: Jedinnou pravou církví je myšlena neviditelná církev všech věřících bez ohledu na tom, do jaké lidské organizované církve se hlásí.

Biblická minilekce 4L - Falešní apoštolové from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.