Biblická minilekce 11L - Zrádnost krásy

Výklad veršů z 2. knihy Samuelovy: "V celém Izraeli nebyl nikdo pro svou krásu tak vyhlášený jako Abšalóm. Od hlavy k patě nebylo na něm poskvrny. Když si dával ostříhat hlavu – dával se stříhat koncem každého roku, poněvadž ho vlasy tížily tak, že se stříhat musel, váha vlasů z jeho hlavy byla dvě stě šekelů královské váhy." 2Sam 14:25-26