Výstava obrázů Jiřího Kutry s duchovní tématikou

kutra_vystava
Zveme Vás tímto na výstavu obrazů malíře Jiřího Kutry na duchovní motivy, která bud veřejnosti přístupná v kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ulice Husova 37 a to každou dubnovou neděli od 9-12h a od 14-16.30h.

Fotografie některých obrazů naleznete ZDE.

Akci zorganizoval za finanční podpory města Podbořany místní spolek OKAP ve spolupráci s naší církví.

Pozvánka do kostela Božího Spasitele na Velký pátek 2016

velikonoceVážení přátelé, rádi bychom Vás jménem Husova sboru a jménem dobročinného spolku OKAP pozvali na připomínku Velikonoc, která se bude konat na Velký pátek 25.3. v kostele Božího Spasitele v Podbořanech.

Akce začne ve 13 hodin, kdy bude na zahradě nafukovací skluzavka pro děti a kdy také rozděláme ohniště k opékání buřtů a posezení. Skluzavku pro děti z Podbořan dodá Církev československá husitská - lounský vikariát, kterému tímto děkujeme.

V 16 hodin Vás zveme na vernisáž obrazů akademického malíře Jana Kutry. Kromě krásných maleb, jež budou v kostele k vidění i během dubna (o nedělích), bude akci doprovázet Josef Bašta (možná i s dalším doprovodem) a snad bude i něco dobrého k zakousnutí. Malíř Jan Kutra bude na vernisáži přítomen!

V 17 hodin pak začne bohoslužba s hudebním doprovodem a se slavnostním zapálením paškálu na znamení pokání. Letáčky na akci naleznete v příloze.
Všichni lidé dobré vůle jsou srdečně zváni.

Poděkování městu Podbořany a dalším, kteří nám pomáhali

Děkujeme tímto městu Podbořany za finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč poskytnutý z rozpočtu města podle §159 z.č. 500/2004Sb. a 250/2000Sb. Díky příspěvku jsme mohli provést pravidelné vyčištění okapů na kostele Božího Spasitele v Husově ulici v Podbořanech a odvést bioodpad po provedených zahradnických pracech z farní zahrady.

Jako spoluúčast byly práce provedené dobrovolníky, především ze spolku OKAP, kterým tímto také děkujeme a práce naší kostelnice hrazená z příspěvku na veřejně prospěšné práce poskytované Úřadem práce ČR, místní pracoviště Louny. Celkové náklady činily 10.050,- Kč.

V úpravách farní zahrady chceme pokračovat i v roce 2016 ve spolupráci se spolkem OKAP v rámci projektu "Městská zahrada", který byl podpořen nadací VIA z programu MĚSTA Z JINÉHO TĚSTA – ŽIVÉ GRANTY a firma LOGIT. Veškerá pomoc lidí dobré vůle při realizaci našich plánů a záměrů je vítána.

Pozvánka na předvánoční bohoslužbu

betlemske_svetlo
Husův sbor Církve československé husitské
Kostel Božího Spasitele
dříve evangelický kostel, Husova 37, 441 01 Podbořany

OZNAMUJE, ŽE

Předvánoční bohoslužba se zde koná ve středu 23. prosince od 17h.

za hudebního doprovodu liturgii slouží
bratr kazatel Ivo Kraus
během bohoslužby zazní pěvecké vystoupení Evy Šídové

Zároveň dáváme na vědomí, že ve čtvrtek
24. prosince od 14-16 hodin bude v kostele hořet Betlémské světlo, které si zde můžete zapálit a přinést k sobě domů na znamení pokoje.

www.husiti-podborany.hys.cz

upload: 

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS