Pozvánka na vzpomínkovou bohoslužbu za naše drahé zesnulé

Zveme vás na vzpomínkovou bohoslužbu za naše drahé zesnulé, která se bude konat v pátek 4/11/2022 od 16h. v Kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ul. Husova 37. Odpočinutí věčné dej jim ó Pane a světlo věčné ať jim svítí na věky, vždyť Ty jsi plný dobroty a lásky. Amen.
dusicky_podborany_2022_small_0.jpg

Kázání faráře PhDr. Jana Krško z 28/9/2022 na téma Kníže Václav

Poslechněte si kázání faráře PhDr. Jana Krško na téma "Kníže Václav". Kostel Božího Spasitele Podbořany 28/9/2022.

Bohoslužba ke Dni české státnosti 2022

Zveme vás na slavnostní bohoslužbu ke Dni české státnosti, která se koná ve středu 28. září od 17. hodin v Kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ulice Husova 37. Káže farář a historik PhDr. Jan Krško . Lidem dobrou vůli a na Zemi pokoj od Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Po skončení bohoslužby se koná krátké výroční shromáždění sboru ve farní kanceláři.
vaclav_podborany_2021_0.jpg

Byli jsme uctít M.J.Husa na Krakovci

V úterý 5/7/2022 jsme se vypravili společně na hrad Krakovec, kde se tradičně lidé schází uctít památku mučedníka Páně Mistra Jana Husa, který byl 5. července 1415 upálen jako kacíř na církevním koncilu v německém městě Kostnice a to i přesto, že mu tehdejší císař Zikmund Lucemburský písemně garantoval bezpečnost. Tato neblahá událost v kombinaci s tehdejšími neutěšenými církevními poměry, které se v Čechách prohloubily i díky odvolání ctihodného arcibiskupa Jana z Jenštejna na návrh krále Václava IV, později zažehla husitské povstání proti katolickým pánům. Husovo učení o 100 let později inspirovalo Martina Luthera i celosvětovou církevní reformaci.

Letos, na hradě Krakovec, opět sloužil biskup pražský ThDr. David Tonzar. Zároveň zde proběhlo jáhenské svěcení našeho bratra kazatele. Bohoslužba pod širým nebem byla zároveň i příjemným zážitkem a možností popovídat si s dalšími účastníky ze sboru v Žatci, Lounech a Peruci, kterých bylo přibližně 4 desítky.

bohosluzba-krakovec-2022-1_0.jpg

Informace o akci z Novin Zblízka: https://noviny-zblizka.cz/louny/lide-vzpominali-na-pamatku-jana-husa-na-...
Fotky i videa z bohoslužby naleznete na Rajčeti.

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS