Rekapitulace dění kolem Kostela Božího Spasitele roku 2021

Photo0380_0.jpg
Rok 2021 byl značně poznamenán koronavirovou krizí, ale i tak se nám podařilo uskutečnit řadu věcí. Hned počátkem roku jsem zkompletoval naše biblické minilekce do zvláštní rubriky. Ty měly v roce 2020 značnou sledovanost díky facebookové skupině Forum Podbořany. Vzhledem k tomu, že některým členům skupiny náboženské příspěvky byly nepříjemné a administrátorka skupiny je přestala schvalovat, od aktivity jsme raději ustoupili. Z roku 2020 zůstala v našem kostele také krásná a dojemná výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Podbořany pod vedením Mgr. Karoliny Neumann.

V lednu byla dokončena oprava střešní krytiny na věži kostela a zatékání na pravé sakristii, viz. článek Z věže padaly tašky. Pokrývači opravili střechu u významné podbořanské památky nebo náš článek Havarijní oprava kostela. Oprava byla velmi finančně i organizačně náročná a za její zvládnutí patří dík městu Podbořany, zejména panu Milanu Ohankovi a Josefu Dolanovi, Radku Reindlovi a dalším, pokrývači p. Maleckému, předsedkyni našeho sboru sestře Janě Pavlové i finanční zpravodajce Jiřině Navrátilové, pražské diecézi naší církve i všem těm, kteří nám pomáhali. jsme velice rádi, když se dílo daří.

masopust.jpeg Následně byl vládou nařízen přísný lockdown, ale kostely směly být otevřené. Podařilo se nám zajistit otvírací dobu každou neděli od 14-16 hod pro individuální modlitby. Ve dne 13-17.2. 2021 jsme otevřeli naší zahradu pro veřejnost v rámci akce MASOPUST jinak. Zrovna napadl sníh, ale i tak se děti mohli u nás proběhat a prohlédnout si masopustní obrázky. Masopust v našem kostele na základě kdysidávné tradice startoval po tři léta, ale letos dali organizátoři přednost startu od kulturního domu Pegas, kde je lepší zázemí. Masky se však letos u nás alespoň zastaví. Za organizaci masopustu patří dík hlavně Zuzaně Bechyňové Jiránové z mateřského centra Chůvička (1. česká společnost Podbořany) a jejím spolupracovníkům.

Velikonoční bohoslužbu za malého počtu účastníků sloužil 1/4/2021 farář PhDr. Jan Krško. V květnu jsme díky ústupu vlny koronaviru mohli uskutečnit akci Noc kostelů, která byla provázena hudebním vystoupením žáků ZUŠ Podbořany pod vedením váženého pana ředitele Bc. Martina Říhovského, dipl. um. Základní umělecká škola u nás uskutečnila 29/6 absolventský koncert. V létě jsme se sešli 31/7 u ohníčku po milé a hojně navštívené letní relaxační bohoslužbě, která proběhla netradičně formou promítání obrázků vesmíru, relaxační hudbě a čtení veršů z Bible. V srpnu jsme po letech měli v ksotele svatbu, snoubence ze Žatce oddávala bratr biskup Doc. ThDr. David Tonzar,Th.D. Po prázdninách byla v našem kostele instalována nová výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ a DDM Podbořany. Dne 28/9 jsme se opět sešli ke slavnostní bohoslužbě v rámci Dne české státnosti. Kázal farář PhDr. Jan Krško. Zpěv písní a kytara vážená paní učitelka Jolana Čadová, které tímto moc děkujeme. Záznam písní a kázání naleznete zde. Koncem září 30/9 u nás proběh Koncert komorní hudby. V říjnu mohli návštěvníci našeho kostela vidět výstavu umělecké fotografky Laurencie Heláskové. Začátkem listopadu 3/11 již opět za epidemiologických opatření jsme se sešli ke vzpomínkové bohoslužbě za naše drahé zesnulé. Začátkem prosince byl před kostelem postaven opět Betlém, který nám staví každým rokem vážená sestra Šárka Koryťáková, které patří velký dík. Před vánoci 16/12 se za malého počtu účastníků uskutečnila adventní bohoslužba, kterou 24/12 následovalo Betlémské světlo, které hořelo vašem kostele na štědrý den od 14-16 hod. Za zajištění světýlka děkujeme sestře Jiřině Navrátilové a Valentině Angelevské. Rovněž děkujeme umělecké fotografce Laurencii Heláskové za krásné fotky z akcí a za uspořádání výstavy v našem kostele.

Závěrem roku 2021 se náš sbor při Kostele Božího Spasitele předběžně dohodl na spolupráci s městem Podbořany na opravě fasády kostela. V této souvislosti byl proveden restaurátorský průzkum. V přípravě projektu bude pokračováno v dalších letech. pevně doufáme, že s Boží pomocí se dočkáme nejen opravy fasády, ale i kompletní opravy střechy, kůru, vstupu do kolumbarie a dalších nutných věcí tak, aby kostel mohl sloužit veřejnosti a stal se příjemným a krásným místem ve městě.

Betlémské světlo v kostele Božího Spasitele 24/12/2021

Na Štědrý den 24/12/2021 od 14-16 hodin se v podbořanském kostele Božího Spasitele v Husově ulici rozsvítí Betlémské světlo, které každý rokem přiváží do české republiky skauti. Symbolický plamínek lásky a štěstí je každoročně zapalován před Vánoci v betlémské jeskyni, kde se podle legendy narodil Ježíšek. Tradice pochází ze středověku, kdy prý jeden mladý rytíř slíbil, že když se vrátí z křížové výpravy, přiveze domů do Florencie. Slib onen šlechetný muž splnil a nechal jej hořet v místním kostele. Tam si pak věřící chodili zapalovat svíčky. Dnes Betlémské světlo představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Lidé si jej nosí domů pro radost z Vánoc. Někdy jej nabízí sousedům a známým, aby se vánoční radost šířila k lidem dobré vůle. Máte-li zájem o Betlémské světlo, stačí přijít do nádherného kostela, kde kromě plamínku můžete také vidět malý betlém, ozdobený stromeček a obraz Josefa s Marií a s Jezulátkem. Před kostelem se nachází též jesličky s postavami v životní velikosti, které zde instalovala vážená paní Šárka K., které kostel tímto velice děkuje. Organizátoři akce doufají, že Betlémské světlo udělá radost nejen rodinám s dětmi, ale i všem, kteří chtějí prožít štědrý večer opravdu svátečně. Vstup podle hygienických nařízení (k 16/12) možný s ochranou dýchacích cest a s rozestupy min. 1,5 m v maximálním počtu 100 návštěvníků kostela najednou.

betlemske_svetlo_podborany_2019_small.png

Fotografie z akce zde: https://www.zonerama.com/laurencia/Album/8014978?fbclid=IwAR0r_IwX9jbeY8...

Adventní bohoslužba Podbořany 2021

Srdečně vás zveme na adventní bohoslužbu, která se koná ve čtvrtek 16. prosince od 16,30 hod. v Kostele Božího Spasitele, Husova 37, Podbořany.

pozvanka_vanoce_podborany_2021.png

Vzpomínková pobožnost za naše drahé zesnulé 2021

Vážení přátelé, sympatizanti, bratři a sestry, zveme vás tímto na odpolední vzpomínkovou pobožnost za naše drahé zesnulé a to na středu 3/11/2021 od 15. h. do Kostela Božího Spasitele v Podbořanech, ul. Husova 37. Zároveň přejeme vše dobré.

dusicky_podborany_2021_0.jpg
P.S.: Po skončení pobožnosti se uskuteční krátké výroční shromáždění sboru ve farní kanceláři.

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS