Poděkování městu Podbořany

Děkujeme tímto městu Podbořany za finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč poskytnutý z rozpočtu města podle §159 z.č. 500/2004Sb. a 250/2000Sb. Díky příspěvku jsme mohli provést pravidelné vyčištění okapů na kostele Božího Spasitele v Husově ulici v Podbořanech.

Jako spoluúčast byly práce provedené dobrovolníky, především ze spolku OKAP, kterým tímto také děkujeme a práce naší kostelnice hrazená z příspěvku na veřejně prospěšné práce poskytované Úřadem práce ČR, místní pracoviště Louny. Celkové náklady činily 6.292,- Kč.

V úpravách farní zahrady chceme pokračovat i v roce 2016 ve spolupráci se spolkem OKAP v rámci projektu "Městská zahrada", který byl podpořen nadací VIA z programu MĚSTA Z JINÉHO TĚSTA – ŽIVÉ GRANTY a firma LOGIT. Veškerá pomoc lidí dobré vůle při realizaci našich plánů a záměrů je vítána.

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS
„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde