Výuka náboženství

Biblické minilekce kazatele Ivo Krause a studijní materiály pro výuku dětí a křtěnců.

Biblická minilekce 11L - Zrádnost krásy

Výklad veršů z 2. knihy Samuelovy: "V celém Izraeli nebyl nikdo pro svou krásu tak vyhlášený jako Abšalóm. Od hlavy k patě nebylo na něm poskvrny. Když si dával ostříhat hlavu – dával se stříhat koncem každého roku, poněvadž ho vlasy tížily tak, že se stříhat musel, váha vlasů z jeho hlavy byla dvě stě šekelů královské váhy." 2Sam 14:25-26

Biblická minilekce 10L - Vládní nařízení císaře Augusta

Výklad veršů z lukášova evangelia: "Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius." Lk 2:1-2

Biblická minilekce 9L - Neřesti

Biblická minilekce zamýšlející se nad NEŘESTMI. Obsahuje stručný výklad veršů z list sv. apoštola Pavla Galaťanům: "Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím." (Gal 5:19-21)

Biblická minilekce 8L - Neodpuštění

Biblická minilekce zamýšlející se nad tématem "Neopuštění". Obsahuje stručný výklad verše z 2. Knihy Samuelovy: "Abšalóm už nepromluvil s Amnónem ani v dobrém ani ve zlém. Abšalóm totiž Amnóna nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Támaru.“ (2Sam 13:22)

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka náboženství
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat