Noc kostelů 2014 - pátek 23. května

FOTKY z AKCE si můžete prohlédnout zde. Videoukázky z koncertu a besedy naleznete ZDE.
Více informací o proběhlých akcích k noci kostelů naleznete na facebooku:

KBS
• 18:00 - 19:00 hodin Koncert - Účastníky noci kostelů čeká netradiční program plný vzrušujících hudebních zážitků, vystoupí totiž bubeníci. Pořádá občanské sdružení OKAP.

• 19:00 - 20:00 Ekumenická bohoslužba - V prostorách kostela proběhne ekumenická bohoslužba Církve českobratrské evangelické a Církve československé husitské. Slouží evangelický farář br. Tomáš Pavelka z Loun a br. kazatel Ivo Kraus z Peruce.

• 20:00 -21:00 Beseda o sektách - Přednáší evangelický duchovní br. Tomáš Pavelka z Loun.

Více o akci se můžete dozvědět na našem facebooku: https://www.facebook.com/kostelbozihospasitele

Vernisáž výstavy Kraslic

V úterý 15. dubna od 15.30 hodin se v Podbořanském kostele Božího Spasitele uskutečnila vernisáž výstavy kraslic, kterou zorganizoval spolek spolupracující spolek OKAP, kterému tímto děkujeme za krásnou společenskou akci. Níže si můžete prohlédnou videa s úvodními proslovy. Fotky z akce naleznete ZDE.

Otevřené neděle v kostele Božího Spasitele

Náboženská obec Církve československé husitské zpřístupní všem věřícím bez rozdílu vyznání původně evangelický, dnes husitský kostel Božího Spasitele v Podbořanech k rozjímání a modlitbám a to každou neděli od 9-16 hodin od prosince 2013 do konce května 2014 s možností pokračování podle zájmu místních občanů.

Otevřené kostely jsou běžné v zahraničí. Správce kostela předpokládá, že by otevření kostela pro veřejnost o nedělích mohlo pomoci najít cestu k Bohu lidem, kteří prožívají svoji víru jen sami v sobě a dosud nenavštěvovali bohoslužby. Návštěvníci kostela se v něm budou moci na chvíli ztišit, rozjímat a případně i vyslovit své motlitby.

Tato historicky cenná pseudorománská budova byla vyprojektována stavitelem Victorem Schwerdtnerem. Kostel byl využíván německými luterány až do r. 1945. Od roku 1951 tuto památku využívá Církev československá husitská. Ta nyní hledá občany, kteří mají zájem pomoci udržovat tuto významnou stavbu v důstojném stavu a zároveň chtějí přispět k obnově bohoslužebného života v místě. Kontakt na správce kostela je 608912191, email peruc.ccsh@seznam.cz. Kostelník (dělník údržby) má telefon 778140581. Ing. Ivo Kraus, DiS.

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS