Přežije naše církevní společenství rok 2021 ???

AI0A7462_0.jpg
Úvodem vás potěším, že určitě ano, pokud budeme mít víru. Vzpomeňme na povzbudivá slova Zjevení Janova: "Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země." (Zj 3:10). Nicméně vzpomínám si na slova mého kamaráda, evangelického faráře, který mi radil: "V Krize je nejlepší nedělat nic." a k tomu dodal: "Teď už nic nezměníš, na krizi se musíš připravit předem." A vskutku, dnes musím uznat, že měl pravdu. Vždyť loni přišla epidemie jako zloděj v noci, možná jsme tomu ani nemohli uvěřit, někteří si snad říkali, že je to jen televizní bublina. V březnu pak přišel šok i karanténa, ale mnozí měli plno elánu s tím vším bojovat. Nyní tuším, že se blížíme k fázi rezignace.

Otázky tedy zní, zda může naše církevní společenství existovat, když se nebudeme scházet duchovně ani kulturně? Před rokem to vypadalo slibně. Konečně jsme zvolili Radu starších (předsedkyně sestra Jana Pavlová, finanční zpravodaj sestra Jiřina Navrátilová), navázali jsme spolupráci s novým bratrem farářem Honzou Krškem - archivářem a historikem, zavítal k nám bratr biskup David Tonzar, díky sestře Veronice Pohlodkové byla ve spolupráci s 1. českou společností Podbořany obnovena sborová charita. Duchovní program kulturně obohacovala zejména místní Základní umělecká škola, umělecká fotografka Laurencie Helásková a paní učitelka Jolana Čadová. Všem patří velký dík. Ale co dál?

Možná to zní troufale, ale myslím, že jako křesťané toho můžeme opravdu mnoho, protože se stále můžeme modlit nejen za náš kostel, ale i za naše město Podbořany a jeho obyvatele, stejně jako za náš národ a všechny národy, aby zlo odstoupilo a náš svět opět zahrnul pokoj. Prosme za Boží požehnání, abychom se my i naše děti zase mohli radovat z účastenství na bohoslužbě, ve které se duchovně setkáváme s naším Pánem a Spasitelem Jezukristem. Apoštol Petr to krásně vystihl: "Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva." (1Pt 2:12-13)

Buďte tedy dobré mysli. Až tyto zkoušky pominou a jednou se to jistě stane, přijde Pán Ježíš a zjeví světu svoji slávu. Nyní vložme veškerou svou starost na Něj, neboť Mu na nás záleží. Přejeme vše dobré.

Poděkování za spolupráci v roce 2020 a přání do Nového roku 2021 - Kostel Božího Spasitele Podbořany

Vážení bratři, milé sestry, příznivci kostela Božího Spasitele v Podbořanech,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci v roce 2020 a zároveň Vám popřál požehnané svátky vánoční a doufám lepší rok 2021.

Děkuji zejména Základní umělecké škole Podbořany v čele s panem ředitelem Martinem Říhovským, Mateřskému centru Chůvička (1. česká společnost Podbořany) a paní Zuzaně Bechyňové Jiránové, Domu dětí a mládeže Podbořany s paní vedoucí Irenou Preclíkovou, Dětskému klubu a paní vychovatelce Zitě Hereitové, fotografce Laurencii Heláskové, spolku OKAP, ZŠ Masarykova, ZŠ Husova, městu Podbořany (zvláště panu starostovi a panu Ohankovi), našim charitativním koordinátorkám Veronice Pohlodkové a její sestře Luise a letos nově zvolené Radě starších sboru faráři Honzovi Krškovi, předsedkyni Janě Pavlové a hospodářce Jiřině Navrátilové, kostelnici s. Angelevské, panu Imríškovi. Děkuji též naší diecézi za její podporu a za červnovou návštěvu biskupa. Samozřejmě děkuji i všem, kteří pomáhali a zde uvedeni nejsou. Jsem vděčný i za ty, kteří pomáhat již nemohou, ať už je to stářím či nemocí, ale v duchu na náš sbor myslí. Pán Bůh všem jejich dobrou vůli 100 násobně oplať. Amen.

Letošní přáníčko PF 2021 pro vás připravila umělecká fotografka Laurencie Helásková. Betlém před náš kostel instalovala Šárka Koryťáková.

pf_PODBORANY_2021_0.png

Zároveň si připomeňme realizované akce v roce 2020:

Zahájení podbořanskému masopustu u našeho kostela
http://husiti-podborany.hys.cz/node/101

Bohoslužba s přivítáním nového faráře Honzy Krška
http://husiti-podborany.hys.cz/node/110

Noc kostelů, výstava o historii kostela a fotovýstava Laurencie Heláskové
http://husiti-podborany.hys.cz/node/111

Slavnostní bohoslužba k 100-mu výročí církve s návštěvou biskupa
http://husiti-podborany.hys.cz/node/112

Edukativní výstava Laurencie Heláskové "Ptactvo"
http://husiti-podborany.hys.cz/node/115

Bohoslužba ke Dni české státnosti k státnímu svátku sv. Václava
http://husiti-podborany.hys.cz/node/114

Vzpomínková bohoslužba k výročí smrti vojevůdce Jana Žižky
http://husiti-podborany.hys.cz/node/116

Vzpomínka na zemřelé - dušičky
http://husiti-podborany.hys.cz/node/118

Předvánoční bohoslužba
http://husiti-podborany.hys.cz/node/122

Dále jsme konali tyto sborové činnosti:

Husitská pomoc - nabídka charity pro potřebné
http://husiti-podborany.hys.cz/node/117

Výuka náboženství online po internetu:
http://husiti-podborany.hys.cz/biblicka

Biblické minilekce

Na těchto odkazech najdete seznam dosud zveřejněných biblických minilekcí kazatele Ivo Krause: online_biblicka_0.jpg
RUBRIKA STUDIUM
YOUTUBE KANÁL

Pozvánka na předvánoční bohoslužbu

Zveme vám tímto na předvánoční bohoslužbu, která se koná v našem Kostele Božího Spasitele v pátek 18/12/2020 od 16.00 hod. Od 16.00 do 16.30 hod. proběhne vernisáž Vánoční výstavy ZUŠ Podbořany s hudebním entrée. Od 16.30 hod. začne slavnostní bohoslužba, na které vystoupí paní učitelka Čadová s písní složenou k této příležitosti.

Fotky z akce (od Laurencie Heláskové): https://www.zonerama.com/laurencia/Album/6869089?fbclid=IwAR1Hd5hbLn5fBj...
Píseň Anděl, zpěv a kytara Jolana Čadová: https://youtu.be/h4O_WMN-Irg
Píseň Čím je to čím, zpěv a kytara Jolana Čadová: https://www.youtube.com/watch?v=nN93G89HxwY&feature=youtu.be

pozvanka_vanoce_podborany_2020_0.jpg

vanocni_vystava_zus.jpg

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS