Akce v kostele

Akce v kostele

Pozvánka na předvánoční bohoslužbu

betlemske_svetlo
Husův sbor Církve československé husitské
Kostel Božího Spasitele
dříve evangelický kostel, Husova 37, 441 01 Podbořany

OZNAMUJE, ŽE

Předvánoční bohoslužba se zde koná ve středu 23. prosince od 17h.

za hudebního doprovodu liturgii slouží
bratr kazatel Ivo Kraus
během bohoslužby zazní pěvecké vystoupení Evy Šídové

Zároveň dáváme na vědomí, že ve čtvrtek
24. prosince od 14-16 hodin bude v kostele hořet Betlémské světlo, které si zde můžete zapálit a přinést k sobě domů na znamení pokoje.

www.husiti-podborany.hys.cz

upload: 

Vzpomínková bohoslužba za všechny drahé zesnulé

O posledních věcech
kostel
Nedávno jsme přemýšlel o tom jak co nejcitlivěji a přitom pravdivě pronést vzpomínkovou promluvu. Napadlo mě zdůraznit nejen přirozenost zármutku, ale i naději věčného života v nebeském království. Jenomže se zdá, že pro mnohé představuje poslední rozloučení hlavně jen žal, neboť mnozí již ani ve vzkříšení nedoufají, ba co víc, možná ho vůbec nechtějí.

A vskutku, třeba si někteří říkají, že až jednou nastane fyzický konec a buňky se rozloží, nebude už nic, nářek ani bol, trápení či strasti, bolest, křivda, nenávist. Nebude už nic, protože nebudeme. To je krásná představa – nebýt! Když někdo není, může mu to být přece úplně jedno, co nastane po smrti, není-liž pravda.

A proč tedy ty vzpomínky na zesnulé často konáme v mnoha křesťanských kostelích? Jsme jen nositeli kultury? Dáváme tím najevo, že si vážíme svých předků? Nebo je to jen způsob jakým říkáme, že jsme své drahé zesnulé měli rádi?

Dnešní společnost podle mého názoru už snad ani nevzpomíná. Nicota, toť má být definitivní cíl bytí? To bych neřekl. My křesťané máme naštěstí svůj cíl znám a tím je nebeské království a život nepomíjející. Ó kéž nás k němu dovede Kristus. Amen.

Ivo Kraus

P.S.: Vzpomínková bohoslužba za všechny naše drahé zesnulé se koná v kostele Božího Spasitele v Podbořanech v pátek 30. října od 16,30 hodin. Více zde: http://husiti-podborany.hys.cz/

Bohoslužba k výročí úmrtí slavného českého vojevůdce Jana Žižky z Trocnova

zizka
Zveme všechny své členy a příznivce na vzpomínkovou bohoslužbu k připomínce slavného českého husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova a Kalicha a to na neděli 11. října od 10 hodin v kostele Božího Spasitele v Podbořanech.

Po bohoslužbě, přibližně od 10.30 hod. se bude konat beseda na aktuální téma "Nebezpečí islámského radikalismu pro křesťany". Stručný článeček o našem pohledu na mohamedánství si můžete přečíst ZDE.

Odpoledne od 12h se můžete přidat k úklidové brigádě spolku OKAP na zvelebení kostela. Bližší informace můžete získat na emailu: ledita@seznam.cz nebo okap.podborany@seznam.cz. Předem ohlášení účastníci dostanou zdarma malé občerstvení - buřt k opékaní. Děti mají připraven program "Hledání pokladu s Janem Žižkou".

Bohoslužba k Podbořanským slavnostem

znak_podborany
Husův sbor Podbořany OZNAMUJE, že bohoslužba ku příležitosti Podbořanských slavností se bude konati v sobotu 20. června od 16. hodin v kostele Božího Spasitele. Slouží bratr kazatel Ivo Kraus. Po bohoslužbě se uskuteční výroční shromáždění Náboženské obce Církve československé husitské. Všichni členové i příznivci jsou srdečně zváni.

Fotky z akce naleznete ZDE.

Stránky

Subscribe to RSS - Akce v kostele