Rekapitulace roku 2022

betlem_0.jpgDobrý den. Rád bych se zamyslel na uplynulý rokem a vyjádřil pár přání do budoucna. Rok 2022 jsme v únoru zahájili bohoslužbou za zdar Masopustu, který tentokrát našel zázemí v opraveném kulturním domě Pegas na náměstí a v našem kostele měl jen zastávku. Rozhodnutí organizátorů chápeme, protože počet účastníků akce masivně narostl a naše prostory v kostele již požadavkům nedostačují. Nicméně byli jsme rádi, že na již tradičním podbořanském masopustu můžeme alespoň spolupracovat. Poté jsme zaslali symbolickou částku z našich skromných sbírek na pomoc Ukrajině a již se připravovali v postním období na dubnové Velikonoce. Ty odstartovali na naší zahradě svým setkáním pěstouni táborákem a programem pro děti, na což navazovala slavnostní bohoslužba. Další zajímavostí byla již celkem úspěšná Relaxační bohoslužba s promítáním obrázků z vesmíru, která se konala v červnu na Noc kostelů. V témže měsíci nás potěšila i výstava vážené paní učitelky Mgr. Romany Havrdové "Střípky z historie kostela od základního kamene po dnešek". V červenci jsme se účastnili výletu na hrad Krakonec ku příležitosti svátku M.J. Husa. Autobus tentokrát vyjížděl již přímo z Podbořan. Krátce poté jsme v našem sboru oddávali snoubence a o něco se předtím se u nás konal křest. První úspěšné pololetí bylo prostoupeno ještě jednou významnou událostí. Město Podbořany se před volbami smluvně zavázalo opravit fasádu kostela, což vyšlo i v místních novinách.

Druhá část roku 2022 už tak veselá nebyla. Vzhledem k několikanásobnému nárůstu cen všeho ve stavebnictví se městu Podbořany nepodařilo vysoutěžit ve výběrovém řízení dodavatele opravy fasády a tak zůstal náš kostel nadále v neutěšeném stavu. Bohužel se nám zkomplikoval i výběr dodavatele drobných menších prací na opravu vstupu do kolumbaria, což bylo řešeno z výše uvedených důvodů až v závěru roku. Podzim byl také ve znamení snížení zájmu o akce v kostele. Ve skromném počtu jsme odsloužili bohoslužbu ke Dni české státnosti na svatého Václava, Dušičky i předvánoční adventní bohoslužbu. Menší zájem proti loňsku byl dokonce i o Betlémské světlo. Troufám si tvrdit, že příčinou byla hektická doba a množství konaných akcí jinými subjekty ve městě, které konečně něco mohly pořádat po období karanténních opatření. Z našeho pohledu jde však o paradox, neboť za covidu jsme měli v případě, že to bylo povolené, např. na dušičky několikanásobně vyšší účast na vzpomínkové bohoslužbě. Dojem z druhé půlky roku 2022 naštěstí zachránil vydařený adventní koncert ZUŠ. Ačkoliv bylo venku -11 °C a ačkoliv program trval téměř 2 hodiny, atmosféra byla nádherná. Plný kostel diváků potěšil Ženský pěvecký sbor Egeria, kytaristé ZUŠ, děti s pásmem koled a hosté ze Severočeské filharmonie Teplice. Velké poděkování za jeho přízeň našemu kostelu paní panu řediteli ZUŠ Martinu Říhovskému i všem kteří pomáhali při přípravě akcí v kostele nebo na farní zahradě. Jde především o členky rady starších jimiž jsou sestra Jiřina Navrátilová a Jana Pavlová, o bratra faráře PhDr. Jana Krško z Rakovníka, o sestru Koryťákovou, která nám každý rok staví Betlém, o paní učitelku Romanu Havrdovou a o uměleckou fotografku Laurencii Heláskovou, které pořádaly v našem kostele své výstavy stejně jako místní děti z DDM a výtvarného oboru ZUŠ, o pana Zbyňka F., který vytváří multimediální koncept relaxační bohoslužby, o paní Zuzanu Jiránovou z Chůvičky podílející se na organizaci masopustu, o Klub náhradních rodin Rebeka, o Infocentrum Podbořany a další spolupracují osoby a subjekty. Všem moc děkujeme.

Co bych si přál do budoucna. Možná se mnozí z vás budou divit, ale nebudou to peníze ani sláva z úspěšných masově navštívených akcí. Přál bych si zejména, aby se našli další lidé ochotní kostelu pomáhat, kterým Pán požehná aby byli užiteční a především měli na službu Bohu i lidem čas. Vždyť když má člověk rád místo ve kterém žije, přirozeně má touhu v něm něco dělat pro druhé a nebo třeba může zvelebovat kostel. A tom je bohatství městského společenství. Mít radost nejen z toho, co se podařilo mě, ale i z toho, že se daří nám všem. Žeň je velká a dělníků málo. O kostel Božího Spasitele se stará doslova jen hrstka lidí co by na prstech jedné ruky napočítal. A přitom jde o úkol vskutku nadlidský, který by se bez Boží pomoci neobešel. Vždyť už to, co se dosud povedlo, je tak trochu zázrakem Božím.

Chápu a je mi moc líto, že se možná někteří aktivní lidé v církvi zklamali. Možná jsme nenaplnili hned něčí velká očekávání, možná jsme málo komunikovali, málo pracovali, málo propagovali, sháněli finance, apod. Vězte však, že jsme děláme, co můžeme. Blahoslavení nebudou ti, co přišli a odešli, ale ti, co vydrží až do konce. Obnova církevního společenství a s tím související renovace kostela je běh na dlouhou trať. To, co se desítky let zanedbávalo se nedá napravit ze dne na den. Je to o každodenních modlitbách, práci a trpělivosti. Modlím se, aby nám pán každým rokem přidával služebníky ochotné a věrné. Kdybyste se někdo rozhodl k nám připojit, nabízíme pouze zaslouženou odměnu v Nebesích, peníze nemáme a vděk od lidí nečekejte. Ale má to smysl. Požehnané svátky vánoční a PF 2023 přeje kazatel Kostela Božího Spasitele v Podbořanech Ivo Kraus.

Betlémské světlo v kostele Božího Spasitele 24/12/2022

Adventní koncert ZUŠ Podbořany 2022

V úterý 13/12/2022 od 18 hodin se v našel Kostele Božího Spasitele konal koncert Ženského pěveckého sboru Egeria působícím při Základní umělecké škole Podbořany za účasti hostů ze Severočeské filharmonie Teplice s dětí, které společně s pěveckým sborem zazpívaly pásmo koled. Program obohatily kytaristé a další místní umělci. Sešlo se 100-150 lidí dobré vůle, kteří přišli i přes mrazivé počasí prožít si nádherný adventní čas. Ukázky z koncertu naleznete níže:

Fotografie z akce pořízené uměleckou fotografkou Laurencií Heláskovou naleznete ZDE.

Adventní bohoslužba Podbořany 2022

Zveme vás na adventní bohoslužbu, která se bude konat v pátek 16. prosince 2022 od 17 hod. v Kostele Božího Spasitele v Podbořanech. Zároveň oznamujeme, že od 14-16 hod. zde bude hořet Betlémské světlo. Těšíme se na lidi dobré vůle, kteří se k nám přijdou podělit o svoji radost z narození Jezulátka.

pozvanka_vanoce_podborany_2022_0.png

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS