Ti dva budou jedno tělo - diskuze nad genderovou ideologií

Předkládáme zde zajímavý dokument k diskuzi o Instanbulské úmluvě.