Připravujeme Noc kostelů 2018

Plánujeme opět uspořádat ekumenickou bohoslužbu protestantských církví + doprovodný program.