Připravujeme Noc kostelů 2018

Plánujeme opět uspořádat ekumenickou bohoslužbu protestantských církví + doprovodný program.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde