Zemřel náš bývalý farář Mgr. Michael František Štojdl

stojdl_parte.jpg
S vírou ve vzkříšení a život věčný oznamujeme, že dne 11. listopadu 2019 zemřel po těžké nemoci ve věku 73 let bratr Mgr. Michael Štojdl, farář Církve československé husitské. Bratr farář Mgr. Michael Štojdl sloužil v náboženských obcích CČSH v Podbořanech, Kadani, Písku, Mirovicích a Strakonicích. Pohřeb se uskuteční v úterý 19. listopadu v 11. hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Písku. Prosíme, abyste místo květinových darů zaslali libovolnou částku na účet Domácího hospice Athelas v Písku, který se s láskou o našeho Michaela staral. ČÍSLO ÚČTU: 8491450001/5500.

Kolumbarium přemístěno do pravé sakristie

Z důvodu budoucího zajištění přístupu ze zahrady bylo kolumbarium přemístěno do nových prostor v pravé sakristii, která byla za tímto účelem zrekonstruována. V kolumbarium odpočívají v urnách naši drazí zesnulí. Odpočinutí dej jim ó Pane a světlo věčné ať jim svítí.

podborany_kolumbarium_1.png

Vzpomínková bohoslužba za zesnulé 2019

Vážené setry, bratři a příznivci kostela Božího Spasitele v Podbořanech, dovolujeme si vás pozvat na vzpomínkovou bohoslužbu za naše drahé zesnulé, která se bude konat v sobotu 2. listopadu od 17. hodin v kostele Božího Spasitele, ul. Husova 37, Podbořany. Před bohoslužbou bude možné požádat o přečtení jména zesnulého, na kterého vzpomínáte nebo o vložení jeho jména na obětince do dušičkového věnce. +

dusicky_podborany_2019.jpg

Bohoslužba ke Dni české státnosti 2019

Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní bohoslužbu ke Dni české státnosti, která se bude konat na svátek svatého Václava v sobotu 28. září 2019 od 17 hod. v kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ul. Husova 37.
vaclav_podborany_2019_0.png

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS