Pódim pro děti na zahradě u Kostela Božího Spasitele

Na naší zahradě u Kostela Božího Spasitele bylo díky iniciativě spolku Pěstouni dětem, z.s. instalováno nové pódium, které by mělo sloužit dětem, které si zde budou hrát, pokud to umožní epidemiologická opatření. Zastřešení pódia sponzorovala Československá obchodní banka v rámci programu ČSOB pomáhá regionům - projekt Pojďte do toho s námi!

DSCN6726_0.JPG

Odkaz na projekt:
https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/464-pojdte-do-toho-s-...

Požehnaný Advent 2020

Děkujeme sestře Šárce K. za instalaci krásného Betlému před naším kostelem.
Přejeme vám požehnaný adventní čas.

jeslicky_1.jpg
Umělecké fotografie Laurencie Heláskové: https://www.zonerama.com/laurencia/Album/6812717?fbclid=IwAR3heKfrx2o9Aw...

Vzpomínka na zesnulé (dušičky) 2020

Přijďte zavzpomínat na své drahé zesnulé u vystaveného dušičkového věnce. Do věnce je možné vložit lísteček se jménem zesnulého (obětinku). Kolumbarium v kostele bude z epidemiologických důvodů pro veřejnost uzavřeno. Akce je přípustná, protože hřbitovy mají výjimku. Je však nutné dodržovat odstupy a hygienická opatření.
dusicky_2020.jpg

Husitská pomoc při Kostele Božího Spasitele v Podbořanech

Vážené setry a bratři, přátelé. Naše možnosti jsou velice omezené, ale každý kostel by se měl alespoň snažit pomáhat potřebným. V minulosti jsme již několika rodinám pomohli a to hlavně díky sestře Pohlodkové, koordinátorce naší farní charity, a díky paní Zuzaně Jiránové Bechyňové z 1. České společnosti Podbořany. Pokud máte potíže nebo váš známý, zkuste přijít na bohoslužbu nebo alespoň do kostela, kde se můžete modlit k Pánu Bohu, který je nanejvýš milosrdný. Letáček s kontakty naleznete v příloze.

charita_podborany.jpg

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS