Poděkování městu Podbořany za poskytnutí dotace na vybudování kanalizační přípojky

Město Podbořany poskytlo Náboženské obci CČSH v Podbořanech v roce 2019 dotaci ve výši 20.000,- Kč na vybudování kanalizační přípojky ke kostelu Božího Spasitele v Podbořanech.

Představitelům města vřele děkujeme a vyprošujeme pro ně hojnost Božího požehnání.
Ivo Kraus - zmocněnec diecézní rady