Rekapitulace uplynulého roku a PF 2019

PF_2019.png
Věřící i běžní návštěvníci žlutého kostela Božího Spasitele v Podbořanech letos mohli zaregistrovat drobné změny, které na této kulturní památce nastaly. Díky šikovným řemeslníkům z firmy Sarnaroof s.r.o., kteří na začátku roku sponzorsky opravili nejdůležitější okapy, přestalo téměř zatékat a konečně se tak mohly zahájit větší opravy. Kromě toho, že byly opraveny některé omítky, začala také oprava ztrouchnivělého stropu a zdí pravé sakristie, kterou provedla firma Svoboda a na které přispěla diecéze a město Podbořany.

Její stav byl vážný, proto se to neobešlo bez výměny všech trámů. Výsledkem je nový strop a místy nově omítnuty stěny. Církev má záměr zde nechat vyhotovit kolumbárium, které nabídne veřejnosti. "Naše představa je taková, že sakristie bude oddělená od hlavní lodě a vchod ze zahrady bude přístupný, aby pozůstalí mohli přímo chodit ke kolumbáriu a nemuseli přes kostel," řekl kazatel Ivo Kraus. Ten dále poděkoval firmě TESCO za sponzoring dřevěného pódia nejen pro děti, které se stane vítaným inventářem kostela i zahrady. Pódium zhotovil za zvýhodněnou cenu truhlář pan Křížek. Radost mohou mít návštěvníci kostela i z navrátivšího se původního evangelického kalicha a pracovníky muzea v Lounech odborně vyčištěné křestní mísy, která se slavnostně představila na slavnostní předvánoční bohoslužbě v pátek 21. prosince od 17 hodin.

Kromě úprav v kostele nastaly i nějaké změny na zahradě. Ke stému výročí založení republiky byla vysazená lípa, kterou zaplatil a inicioval Mirek Švarc. Sázení proběhlo za pomoci dětí ze sousední Základní školy T.G.Masaryka. Byla také nainstalovaná houpačka, na kterou přispělo Město Podbořany, Mirek Švarc, Auto Myslivec a Okap Podbořany. "V tuto chvíli stojí dřevěná konstrukce, kterou budeme na jaře natírat ochranným nátěrem a pak se neveze písek na dopadovou plochu. Děkujeme všem uvedeným sponzorům a firmě Sibelco, která přislíbila sponzorsky písek," říká Edita Langpaulová ze spolku Okap. V létě také spolek pověsil novou tabuli a chystá se na jaře vyhotovit koutek z lavic, v kterém bude moci probíhat venkovní výuka. "Novinkou bude také venkovní dřevěná truhla s hračkami. Od truhly bude mít klíče například RMC Jonáš a Klub náhradních rodin Rebeka, které mohou hračky využívat. Pokud by měl ještě někdo jiný zájem si hračky půjčovat, jsme tomu otevřeni. Hračky církev získala formou sbírky. Děkujeme všem, kteří zahradě pomáhají, včetně manželům Koriťákovým, kteří se starají o slámové postavy během Vánoc a Velikonoc," uzavírá členka Okapu.