Pozvánka na výroční shromáždění sboru

Vážení bratři a milé sestry, srdečně vás zveme na výroční shromáždění náboženské obce Podbořany do kostela Božího Spasitele, které se bude konat v pátek 2. června 2023 od 18,30 hod.

Program:
1. BOHOSLUŽBA
2. PODPIS PREZENČNÍ LISTINY
3. VOLBA ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU a SČITATELE HLASŮ
5. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
6. VÝROČNÍ ZPRÁVA
7. DISKUZE, OSTATNÍ USNESENÍ
8. UKONČENÍ

Shromáždění se bude konat ve farní kanceláři po bohoslužbě.