Požehnané svátky velikonoční

happy_easter_2_0.jpgPřejeme všem svým členům i příznivcům požehnané svátky velikonoční.
Kostel Božího Spasitele v Podbořanech.

Pán byl opravdu vzkříšen..... (Lk 24:34)