Oznámení o úmrtí bývalého faráře Mgr. Jiřího Pravoslava Adámka

pravoslav_smrt_oznameni.png

Bratr Pravoslav byl nejen farářem, se kterým jsem si rozuměl, ale i kamarádem a člověkem, který neváhal se mě v církvi zastat a to i přesto, že nemám plné teologické vzdělání na Husově teologické fakultě, ale jen polovičatou teologii pro sociální práci. Byl farářem ze staré školy, který si pamatoval plné kostely a početné rady starších, důsledně dbal na dodržování řádů a na původní liturgii a těžce se vyrovnával s úpadkem naší církve. Když jsem nastupoval do sboru v Podbořanech v roce 2013 tak mi řekl: "Hochu, nemá to cenu, kostel je v dezolátním stavu a lidi ti tam stejně chodit nebudou, protože tady jsou Sudety a skoro nikdo tu nevěří." Když se za pár let přeci jen přijel do našeho kostela Božího Spasitele podívat, nestačil se divit, jak díky místním občanům a městu Podbořany tento Boží chrám prokoukl. Jeho zdravotní stav se ale již zhoršoval, nemohl už dojíždět, ale ve své domovské náboženské obci Žatec se snažil duchovně sloužit do posledního dechu. Do farářského důchodu šel ve svých téměř 80-ti letech. Zemřel pln dnů v požehnaném věku. Jeho život byl i přes různá klopýtnutí naplněný službou Bohu i lidem. Jsem přesvědčen, že množí na něj budou vzpomínat. Odpočinutí věčné dej mu ó Pane a světlo věčné ať mu svítí navěky. Amen.