Byli jsme uctít M.J.Husa na Krakovci

V úterý 5/7/2022 jsme se vypravili společně na hrad Krakovec, kde se tradičně lidé schází uctít památku mučedníka Páně Mistra Jana Husa, který byl 5. července 1415 upálen jako kacíř na církevním koncilu v německém městě Kostnice a to i přesto, že mu tehdejší císař Zikmund Lucemburský písemně garantoval bezpečnost. Tato neblahá událost v kombinaci s tehdejšími neutěšenými církevními poměry, které se v Čechách prohloubily i díky odvolání ctihodného arcibiskupa Jana z Jenštejna na návrh krále Václava IV, později zažehla husitské povstání proti katolickým pánům. Husovo učení o 100 let později inspirovalo Martina Luthera i celosvětovou církevní reformaci.

Letos, na hradě Krakovec, opět sloužil biskup pražský ThDr. David Tonzar. Zároveň zde proběhlo jáhenské svěcení našeho bratra kazatele. Bohoslužba pod širým nebem byla zároveň i příjemným zážitkem a možností popovídat si s dalšími účastníky ze sboru v Žatci, Lounech a Peruci, kterých bylo přibližně 4 desítky.

bohosluzba-krakovec-2022-1_0.jpg

Informace o akci z Novin Zblízka: https://noviny-zblizka.cz/louny/lide-vzpominali-na-pamatku-jana-husa-na-...
Fotky i videa z bohoslužby naleznete na Rajčeti.