Přežije naše církevní společenství rok 2021 ???

AI0A7462_0.jpg
Úvodem vás potěším, že určitě ano, pokud budeme mít víru. Vzpomeňme na povzbudivá slova Zjevení Janova: "Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země." (Zj 3:10). Nicméně vzpomínám si na slova mého kamaráda, evangelického faráře, který mi radil: "V Krize je nejlepší nedělat nic." a k tomu dodal: "Teď už nic nezměníš, na krizi se musíš připravit předem." A vskutku, dnes musím uznat, že měl pravdu. Vždyť loni přišla epidemie jako zloděj v noci, možná jsme tomu ani nemohli uvěřit, někteří si snad říkali, že je to jen televizní bublina. V březnu pak přišel šok i karanténa, ale mnozí měli plno elánu s tím vším bojovat. Nyní tuším, že se blížíme k fázi rezignace.

Otázky tedy zní, zda může naše církevní společenství existovat, když se nebudeme scházet duchovně ani kulturně? Před rokem to vypadalo slibně. Konečně jsme zvolili Radu starších (předsedkyně sestra Jana Pavlová, finanční zpravodaj sestra Jiřina Navrátilová), navázali jsme spolupráci s novým bratrem farářem Honzou Krškem - archivářem a historikem, zavítal k nám bratr biskup David Tonzar, díky sestře Veronice Pohlodkové byla ve spolupráci s 1. českou společností Podbořany obnovena sborová charita. Duchovní program kulturně obohacovala zejména místní Základní umělecká škola, umělecká fotografka Laurencie Helásková a paní učitelka Jolana Čadová. Všem patří velký dík. Ale co dál?

Možná to zní troufale, ale myslím, že jako křesťané toho můžeme opravdu mnoho, protože se stále můžeme modlit nejen za náš kostel, ale i za naše město Podbořany a jeho obyvatele, stejně jako za náš národ a všechny národy, aby zlo odstoupilo a náš svět opět zahrnul pokoj. Prosme za Boží požehnání, abychom se my i naše děti zase mohli radovat z účastenství na bohoslužbě, ve které se duchovně setkáváme s naším Pánem a Spasitelem Jezukristem. Apoštol Petr to krásně vystihl: "Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva." (1Pt 2:12-13)

Buďte tedy dobré mysli. Až tyto zkoušky pominou a jednou se to jistě stane, přijde Pán Ježíš a zjeví světu svoji slávu. Nyní vložme veškerou svou starost na Něj, neboť Mu na nás záleží. Přejeme vše dobré.