Poděkování za spolupráci v roce 2020 a přání do Nového roku 2021 - Kostel Božího Spasitele Podbořany

Vážení bratři, milé sestry, příznivci kostela Božího Spasitele v Podbořanech,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci v roce 2020 a zároveň Vám popřál požehnané svátky vánoční a doufám lepší rok 2021.

Děkuji zejména Základní umělecké škole Podbořany v čele s panem ředitelem Martinem Říhovským, Mateřskému centru Chůvička (1. česká společnost Podbořany) a paní Zuzaně Bechyňové Jiránové, Domu dětí a mládeže Podbořany s paní vedoucí Irenou Preclíkovou, Dětskému klubu a paní vychovatelce Zitě Hereitové, fotografce Laurencii Heláskové, spolku OKAP, ZŠ Masarykova, ZŠ Husova, městu Podbořany (zvláště panu starostovi a panu Ohankovi), našim charitativním koordinátorkám Veronice Pohlodkové a její sestře Luise a letos nově zvolené Radě starších sboru faráři Honzovi Krškovi, předsedkyni Janě Pavlové a hospodářce Jiřině Navrátilové, kostelnici s. Angelevské, panu Imríškovi. Děkuji též naší diecézi za její podporu a za červnovou návštěvu biskupa. Samozřejmě děkuji i všem, kteří pomáhali a zde uvedeni nejsou. Jsem vděčný i za ty, kteří pomáhat již nemohou, ať už je to stářím či nemocí, ale v duchu na náš sbor myslí. Pán Bůh všem jejich dobrou vůli 100 násobně oplať. Amen.

Letošní přáníčko PF 2021 pro vás připravila umělecká fotografka Laurencie Helásková. Betlém před náš kostel instalovala Šárka Koryťáková.

pf_PODBORANY_2021_0.png

Zároveň si připomeňme realizované akce v roce 2020:

Zahájení podbořanskému masopustu u našeho kostela
http://husiti-podborany.hys.cz/node/101

Bohoslužba s přivítáním nového faráře Honzy Krška
http://husiti-podborany.hys.cz/node/110

Noc kostelů, výstava o historii kostela a fotovýstava Laurencie Heláskové
http://husiti-podborany.hys.cz/node/111

Slavnostní bohoslužba k 100-mu výročí církve s návštěvou biskupa
http://husiti-podborany.hys.cz/node/112

Edukativní výstava Laurencie Heláskové "Ptactvo"
http://husiti-podborany.hys.cz/node/115

Bohoslužba ke Dni české státnosti k státnímu svátku sv. Václava
http://husiti-podborany.hys.cz/node/114

Vzpomínková bohoslužba k výročí smrti vojevůdce Jana Žižky
http://husiti-podborany.hys.cz/node/116

Vzpomínka na zemřelé - dušičky
http://husiti-podborany.hys.cz/node/118

Předvánoční bohoslužba
http://husiti-podborany.hys.cz/node/122

Dále jsme konali tyto sborové činnosti:

Husitská pomoc - nabídka charity pro potřebné
http://husiti-podborany.hys.cz/node/117

Výuka náboženství online po internetu:
http://husiti-podborany.hys.cz/biblicka