Husitská pomoc při Kostele Božího Spasitele v Podbořanech

Vážené setry a bratři, přátelé. Naše možnosti jsou velice omezené, ale každý kostel by se měl alespoň snažit pomáhat potřebným. V minulosti jsme již několika rodinám pomohli a to hlavně díky sestře Pohlodkové, koordinátorce naší farní charity, a díky paní Zuzaně Jiránové Bechyňové z 1. České společnosti Podbořany. Pokud máte potíže nebo váš známý, zkuste přijít na bohoslužbu nebo alespoň do kostela, kde se můžete modlit k Pánu Bohu, který je nanejvýš milosrdný. Letáček s kontakty naleznete v příloze.

charita_podborany.jpg