Záznam slavnostní bohoslužby z Betlémské kaple 6.7. 2020

betlemska_kaple_hus_2020.jpg