Proč se nesmíme scházet k bohoslužbám?

V rámci současné pandemie čínského viru, jak jistě víte, byly v rámci karanténních opatření státu zakázány také bohoslužby. Celorepublikově se tak stalo vůbec poprvé v dějinách. Někteří lidé se občas ptají: "Jak je to možné?" Jiní mají zase spoustu starostí lpět na uzavřenosti kostelů jakožto záležitostí podle nich naprosto zbytečných. Asi bych zde musel napsat román na pokračování o tom, proč je pro křesťany víra důležitá, ale obávám se, že ani pak by to mnozí nechápali. Navíc nás věřících je v Podbořanech jen poskrovnu, pouze několik aktivních duší, tudíž se zřejmě jedná o problém naprosto marginální, nezajímavý a předem vyřešený. Ostatně zakázali se i mnohem masovější zájmy, například fotbal. Jinými slovy, stačí jim to v televizi.

Na druhou stranu, když si někdo položí otázku, jak rizikové je umožnit malé skupině lidí se sejít za určitých hygienických podmínek v kostele, versus obležená nákupní centra, možná ho napadne, že ten zákaz nebude mít čistě jen epidemiologický základ. Troufám si spíš tvrdit, že církev je příliš slabou lobystickou skupinou na to něco ve vládě prosadit. S trochou nadsázky očekávám, že nás předběhnou knihkupci, kadeřnice či závody na koloběžkách. Kdo ví.

Na druhou stranu náš sbor nechce nikoho vystavovat zbytečnému riziku. Zvolili jsme proto legální umožnění individuální návštěvy kostela pro každého, který by chtěl svěřit své obavy a trápení Bohu. V našem kostele Božího Spasitele je možné posedět, rozjímat, modlit se. Bohoslužby je možné shlédnou na webu, ZDE. Konání bohoslužeb je pro nás i pro Boha velmi důležité. Přesto nejdůležitější pro nás je doufání v to, že lidé znovu vyslyší Kristovo volání, aby se vzdali svých hříšných žádostí a znovu se obrátili k Pánu. Jsme přesvědčeni, že Hospodin brzy změní zlé v dobré a že se zase budeme moci v kostele scházet. Amen.

P.S.: Krátce po napsání článku vláda rozhodla, že bohoslužby se mohou konat od 27.4.2020 v max. počtu 15 osob.