Kolumbarium přemístěno do pravé sakristie

Z důvodu budoucího zajištění přístupu ze zahrady bylo kolumbarium přemístěno do nových prostor v pravé sakristii, která byla za tímto účelem zrekonstruována. V kolumbarium odpočívají v urnách naši drazí zesnulí. Odpočinutí dej jim ó Pane a světlo věčné ať jim svítí.

podborany_kolumbarium_1.png