Zveřejnění poskytnuté dotace - poděkování městu Podbořany

Město Podbořany poskytlo Náboženské obci CČSH v Podbořanech v červnu 2016 dotaci ve výši 6.000,- Kč na vyčištění okapů na kostele Božího Spasitele.
Představitelům města vřele děkujeme a vyprošujeme pro ně hojnost Božího požehnání.
Ivo Kraus - zmocněnec diecézní rady